Sessie 05

Wetenschapscommunicatie over maatschappelijke vraagstukken: de schijn van neutraliteit?

Door: Lotte van der Pol (Universiteit Leiden)
Judi Mesman (Universiteit Leiden)
Marcel Becker (Radboud Universiteit)
en moderator Antoinette Kroes (Universiteit Leiden)

Bij onderzoek naar gevoelige thema’s, zoals racisme en seksisme, wordt vaak een neutrale houding verwacht. Dit zowel bij het ontwerp en de uitvoering van het onderzoek als bij de communicatie erover. Hoe kun je anders een dergelijk thema van meerdere kanten belichten? Maar in hoeverre is een neutrale houding haalbaar en wenselijk?

Tijdens de sessie gaan we in op de manieren waarop persoonlijke standpunten doorsijpelen in de wijze waarop onderzoek wordt uitgevoerd en gecommuniceerd, en wat de voor- en nadelen zijn van een poging tot neutraliteit. Daarbij zal worden stilgestaan bij de vraag in hoeverre een onderzoeker zich kan en mag profileren op een onderwerp dat wordt onderzocht met hulp van proefpersonen. Welke gevolgen heeft het geven van openheid van zaken voor de bereidheid van mensen om deel te nemen aan onderzoek en daarin onbevangen te zijn? Tijdens de sessie komen deze en andere vragen uit het publiek uitgebreid aan bod.

 

Sessie 01 - Sessie 02 - Sessie 03 - Sessie 04 - Sessie 05 - Sessie 06-A - Sessie 06-B - Sessie 06-C - Sessie 07

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren