Sessie 03

Wetenschapscommunicatie over maatschappelijke vraagstukken: de schijn van neutraliteit?

Door Lotte van der Pol (Universiteit Leiden)

 

Bij onderzoek naar gevoelige thema’s, zoals racisme en seksisme, wordt vaak een neutrale houding verwacht. Dit zowel bij het doen van het onderzoek als bij de communicatie erover. Hoe kun je anders een dergelijk thema van meerdere kanten belichten? Maar in hoeverre is een neutrale houding haalbaar en wenselijk?

Tijdens de sessie gaan we in op de manieren waarop persoonlijke standpunten doorsijpelen in de wijze waarop onderzoek wordt uitgevoerd en gecommuniceerd, en wat de voor- en nadelen zijn van een poging tot neutraliteit. Daarbij zal uitgebreid worden stilgestaan bij de vraag in hoeverre een onderzoeker zich kan en mag profileren op een onderwerp dat wordt onderzocht met hulp van proefpersonen. Welke gevolgen heeft het geven van openheid van zaken voor de bereidheid van mensen om deel te nemen aan onderzoek en daarin onbevangen te zijn? Deze en andere vragen komen op interactieve wijze aan bod.

 

Sessie 01 - Sessie 02 - Sessie 03 - Sessie 04 - Sessie 05 - Sessie 06 - Sessie 07 - Sessie 08 - Sessie 09 - Sessie 10 - Sessie 11 - Sessie 12