Sessie 02

Een nieuw museum voor een nieuwe doelgroep: alert zijn op aannames


Door: Caroline Breunesse (Hoofd Tentoonstellingen, Naturalis)
Corine van Impelen (Hoofd Communicatie & Evenementen, Naturalis)
Yuri Matteman (Hoofd Educatieve Ontwikkeling, Naturalis)

 

Het nieuwe Naturalis wil een familiemuseum zijn, ook aantrekkelijk voor gezinnen die nooit naar een museum gaan. En Naturalis is expert op het gebied van biodiversiteit. Ook dit willen we aan een breed publiek overbrengen.

Dit lijkt een eenvoudig besluit, maar we zijn allemaal inhoudelijk gedreven mensen en dan is het nog niet zo makkelijk om je in te leven in een doelgroep die niet per se dicht bij jezelf staat. Aannames liggen op de loer en blinde vlekken zorgen voor gemankeerde beslissingen. Om ons goed te kunnen voorbereiden hebben we onszelf de afgelopen jaren regelmatig kritisch afgevraagd wat we van onze doelgroepen weten en ook of ze wel écht welkom zijn. De keuze voor specifieke doelgroepen heeft immers effect op alle onderdelen van het museum, die soms ingaan tegen je persoonlijke wensen. Hiervoor hebben we op verschillende manieren gewerkt met doelgroepen, persona’s, testen en het bezoeken van andere instellingen (attractieparken, experiences, etc.).
 
We hebben veel geleerd en soms moeilijke keuzes gemaakt. Blinde vlekken blijven echter komen; wat de ene groep bedient, wijst de andere groep weer af. In deze sessie vertellen we hoe we de afgelopen jaren hieraan hebben gewerkt en wat de ervaringen zijn vanaf de opening eind augustus 2019. Dat doen we door vanuit 3 perspectieven - tentoonstelling, educatie en communicatie - een korte presentatie te geven en daarna in 3 groepen op te splitsen en verder te discussiëren. 

 

Sessie 01 - Sessie 02 - Sessie 03 - Sessie 04 - Sessie 05 - Sessie 06-A - Sessie 06-B - Sessie 06-C - Sessie 07

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren