Sessie 02

Waarom hou je niet van mij? De Ander in de wetenschapscommunicatie

Door Frank Kupper (Vrije Universiteit Amsterdam)
Nadine Böke (VWN)
en anderen

 

Moeten wij van elkaar houden? In de wetenschapscommunicatie gaat het regelmatig over De Ander. Wie is ons publiek? Hoe bereiken we nieuwe publieken, die vaak worden vergeten of genegeerd? De autoriteit van wetenschap is niet meer vanzelfsprekend, kennis wordt openlijk betwist in de publieke arena. Digitalisering van het communicatielandschap versterkt deze ontwikkeling alleen maar. Ook hier doemt De Ander weer op. Soms met een uitgesproken anti-wetenschappelijke houding.

Eén van de grootste uitdagingen voor de wetenschapscommunicatie in deze tijd is het vormgeven en voeden van het gesprek met De Ander. Het vergt dat we ons bewust worden van onze impliciete aannamen en blinde vlekken in de manier waarop we de interactie aangaan. Tijdens deze workshop willen we aan de hand van prikkelende ontboezemingen en speelse reflectie samen verkennen wat er nodig is om het gesprek over wetenschap goed te voeren.

 

Sessie 01 - Sessie 02 - Sessie 03 - Sessie 04 - Sessie 05 - Sessie 06 - Sessie 07 - Sessie 08 - Sessie 09 - Sessie 10 - Sessie 11 - Sessie 12