Tot uiterlijk 9 december 9.00 uur kan iedereen via onderstaand formulier voorstellen insturen voor de Vakconferentie Wetenschapscommunicatie die plaatsvindt in april 2020. Je hoort voor 20 december 2019 of je voorstel is geaccepteerd. Het is ook mogelijk dat de programmacommissie je uitnodigt je voorstel aan te passen. We gaan er vanuit dat de indiener zijn/haar sessie bij goedkeuring ook daadwerkelijk organiseert. 

Het thema van de conferentie is ‘Bias en blinde vlekken in de wetenschapscommunicatie’. 
Lees hier de volledige oproep.

Contactgegevens indiener

Na verzenden kun je tot 9 december 9.00 uur, je voorstel nog inzien en bewerken.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren